چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟

بازاریاب تلفنی ( telemarketer ) شخصی است که مسئولیت فروش کالا و یا خدمات را با تلفن قبول می کند.بازاریاب های تلفنی ممکن است در یک دفتر خصوصی،یک مرکز تلفن و یا در خانه فعالیت کنند.به طور معمول بازاریاب های تلفنی مشتریان خود را ملاقات نمی کنند و به همین دلیل داشتن مهارت های بازاریابی تلفنی در این حرفه برای دست یابی به موفقیت الزامی است.پیشنهادات زیر را برای اینکه چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشید دنبال کنید:

مراحل :

آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-1 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟

۱)آماده شدن برای بازاریابی تلفنی

تا جایی که می توانید برای درباره چیزی که می خواهید بفروشید یاد بگیرید.

شما باید بدانید محصولی که می فروشید چه چیزی است ،چگونه کار می کند و چه ارزشی برای مشتریان بالقوه ایجاد می کند .به علاوه اینکه شما باید به محصولی که می فروشید و ارزشی که برای مشتریان شما ایجاد می کند باور داشته باشید.

در رابطه با شرکتی که برای آن کار می کنید مطالعه کنید.

شما نه تنها محصول می فروشید بلکه خود شرکت را هم می فروشید.شما باید این توانایی را داشته باشید که به مشتریان بالقوه خود بگویید چرا باید از میان رقبا ،شما را انتخاب کنند.مطالعه تاریخچه شرکت،فلسفه آن ،انتقادات و رضایت نامه های  مشتریان برای ایجاد یک تصویر مطلوب از شرکتی که با آن معامله می کنند در ذهن مشتریان مفید است.

مطمئن باشید که فرآیند فروش را فهمیده اید.

زمانی که شما مشتری را برای خرید چیزی که می فروشید متقاعد می کنید لازم است که بتوانید فرآیند فروش را از ابتدا تا انتها توضیح دهید ،مانند تشریفات اداری بستن معامله،صورت حساب ها،شرایط حمل و نقل،شرایط پس گرفتن، استرداد محصول و …

برای مشتریان بالقوه اطلاعات تماس را آماده سازی کنید.

شما باید نام تجاری داشته باشید.آدرس ایمیل،شماره تلفن ها،آدرس وب سایت،اطلاعات مرتبط با مدیریت (مخصوصا اگر شما در یک مرکز تماس کار می کنید) و یا هر اطلاعات تماس وابسته دیگر که مشتریان ممکن است از شما تقاضا کنند از پیش تهیه کنید.

آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-1 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-2 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟

۲)با اعتماد به نفس صحبت کنید.

بک بازاریاب تلفنی شایسته با یک تن صحبت با اعتبار صحبت می کند به گونه ایی که باعث آرامش خیال مشتری می شود.اگر شما به طور حرفه ایی آن را تمرین کرده باشید،باید قادر باشید با اعتماد به نفس در رابطه با دلیل تماس و شرکت خودتان صحبت کنید.

 

آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-1 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-2 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-3 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟

۳)مهارت های ارتباطات موثر را تمرین کنید.

شمرده شمرده و با صدای واضح و به اندازی کافی بلند صحبت کنید به گونه ایی که مشتریان به آسانی صدای شما را بشنوند.من من نکنید.خودتان را معرفی کنید و هدف از تماس تان را در اولین فرصت بیان کنید.حوصله به خرج دهید و به پاسخ هایی که مشتری می دهد به خوبی گوش کنید.یک تعادل درست بین زیاد صحبت کردن و به اندازه کافی حرف نزدن پیدا کنید.فضای خشک در  مکالمه می تواند ناخوشایند باشد از طرف دیگر زیاد حرف زدن و تند صحبت کردن باعث گیج و آشفته شدن مشتری می شود.

آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-1 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-2 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-3 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-4 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟

۴)تمرین کنید تا به نظر نرسد دارید روخوانی می کنید.

متون آماده شده در بازاریابی تلفنی (مخصوصا در فضای مرکز تماس ) معمول هستند .اما شما می توانید به گونه ای صحبت کنید که به نظر نرسد دارید روخوانی می کنید.قبل از تماس چند نفس عمیق بکشید و آرام باشید.به جای اینکه روی کلمات مکالمه تان تمرکز کنید روی پیام پشت آن متمر کز باشید.

آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-1 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-2 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-3 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-4 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-5 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟

۵)یک نگرش ذهنی مثبت داشته باشید.

به خاطر داشته باشید بسیاری از افرادی که با آن ها تماس می گیرید منتظر تماس شما نیستند و ممکن است پذیرای شما نباشند.این موضوع حتی برای بازاریاب تلفنی حرفه ایی هم غیر عادی نیست که پیش از دست یابی به یک مشتری علاقه مند از سوی چندین مشتری بالقوه رد شود.

آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-1 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-2 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-3 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-4 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-5 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-6 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟

۶)فعال و با انگیزه بمانید.

بازاریابی تلفنی بازی با اعداد است.برای توسعه مهارت های بازاریابی تلفنی به زمان و پافشاری نیاز دارد.خودتان را متعهد کنید هر روز تعداد مشخصی تماس تلفنی بگیرید و مراقب باشید آن تماس ها صورت بگیرید.

آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-1 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-2 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-3 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-4 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-5 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-6 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟ آموزش بازاریابی|آموزش فروش|مدرس بازاریابی و فروش 670px-Be-a-Good-Telemarketer-Step-7 چگونه یک بازاریاب تلفنی خوب باشیم؟

۷)تشخیص دهید چه زمانی باید به سراغ مکالمه بعدی بروید.

اگر یک مخاطب تماس شما به طور صریح و آشکار علاقه ایی به آن چه شما می گویید نشان نمی دهد پس به طور مودبانه به مقاله پایان دهید و بعد مکالمه بعدی را شروع کنید.

ترجمه:احسان نصیری

کپی مطلب بدون ذکر نام مترجم و لینک وب سایت ممنوع است.

برای دانلود کتاب راهنمای بازاریابی و فروش تلفنی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

کتاب بازاریابی تلفنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.