Home / آموزش بازاریابی و فروش / مدیریت زمان فروش

مدیریت زمان فروش

یکی از اصول کاربردی برای مدیریت زمان فروش اصل پارتو یا قانون ۲۰/۸۰ می باشد.

اصل پارتو یا قانون ۸۰/۲۰: این قانون می گوید بیست درصد کارهای ما هشتاد درصد نتیجه را برای ما به ارمغان می آورند و هشتاد درصد کارهایمان بیست درصد نتیجه را برای ما حاصل می کنند.

ما باید آن بیست درصد کارهایی که هشتاد درصد نتیجه را برای ما به ارمغان می آورند را شناسایی کنیم و در درجه اول روی آن ها سرمایه گذاری کنیم.برای شناسایی این عوامل از یک دفترچه یادداشت استفاده کنید.به مدت دو هفته تمام کارهای روزانه خود را یادداشت کنید و آن ها را رصد کنید.

بعد از دو هفته فعالیت های خود را بررسی کنید ،آن ها را می توانید به سه دسته تقسیم بندی کنید:

۱)کارهای درآمد زا: کارهایی که به طور مستقیم بر فروش و سطح درآمد شما تاثیر می گذارند.مثل تلفن زدن و مذاکره حضوری با مشتری

۲)تعهدات: مسولیت ها و امور اجباری شغل شما هستند.مثل تهیه گزار ش ها پیش بینی ها،همکاری با واحد حسابداری،وصول مطالبات معوق

۳)وقت تلف کن ها: فعالیت هایی که مخل کار شما هستند و سهمی در افزایش درآمد شما ندارند.مانند صحبت های متفرقه با همکاران ،جلسات غیر ضروری و غیر کاری،خواندن بسیاری از نامه ها ،ایمیل ها و …

شما در درجه اول باید روی کارهای درآمد زا متمرکز شوید .این ها آن ۲۰ درصد فعالیت هایی هستند که ۸۰ درصد درآمد شما را حاصل می کنند.

وقتی شرکت های کمتر سود آور و یا زیان ده را را بررسی می کنیم می بینیم که جنبه کار اداری بیشتری بر دوش کارکنان فروش است و کارکنان فروش تماس های کمتر می گیرند .هدف اصلی مدیریت موثر وقت ،افزایش زمان رودررویی و مذاکره با مشتری است تا فروش و به تبع آن درآمد افزایش یابد.

فقط یک درصد افراد جامعه برنامه های خود را می نویسند و این یک درصد بیش از نود و نه درصد درآمد جامعه را به خود اختصاص می دهند.

در پایان هر روز لیست کارهایی را که قرار است روز بعد انجام دهید ،برای خود درست کنید سپس موارد را به ترتیب اهمیت شماره گذاری کنید تا به پایان برسد.بعد سراغ اولویت دوم رفته و تا اتمام آن ،کار را انجام دهید.سپس سراغ اولویت سوم بروید.سایر اولویت را هم به همین ترتیب انجام دهید.بسیار حائز اهمیت است که این سیستم حداقل به مدت ۳۰ روز متوالی ،بکار گرفته شود تا به عادت تبدیل گردد.عادات بد،خود به سراغ ما می آیند اما عادات خوب را باید در خود به وجود آوریم.

هر روز کاری ۸ ساعت است اما انرژی کاری شما در این ۸ ساعت برابر نیست و از طرف دیگر مشتریان شما در تمام این ۸ ساعت در دسترس نیستند.من آن بخشی از ساعات کاری که عموم مشتریان شما در دسترس هستند و همچنین انرژی و کارایی شما در سطح مناسبی است را ساعات طلایی می نامم.این ساعات ممکن است برای شما از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر یا از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ باشد و یا هر بازه زمانی دیگر.

در این ساعات طلایی فقط برای فروش تماس بگیرید و جلسات مذاکره با مشتریان خود منعقد کنید.از این ساعات حداکثر بهره برداری را ببرید.کارهای درآمد زا را در این ساعات طلایی انجام بدهید و تعهدات و کارهایی متفرقه و کارهای آماده سازی مثل تهیه گزارش ها ،تحقیق راجع به مشتریان، مطالعه مجلات کاری و … را به خارج از این ساعات طلایی انتقال دهید.

معرفی احسان نصیری

مهندس احسان نصیری کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی می باشد.او متخصص آموزش بازاریابی و فروش به صورت کاملا کاربردی است.علایق او بازاریابی ،فروش ، بازاریابی و فروش تلفنی و مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.